UAB „SneakyBox“ įgyvendina ES finansuojamą projektą „Partnerių tarptautinėms MTEP iniciatyvoms informacinių technologijų produktų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose“


UAB „SneakyBox“ yra profesionali IT produktų kūrimo kompanija, besispecializuojanti žaidimų kūrimo personaliniams kompiuteriams bei mobiliosioms platformoms srityje. Įmonė taip pat didelį dėmesį skiria interaktyvių, papildytos realybės technologinių sprendimų kūrimui.

Projektas „Partnerių tarptautinėms MTEP iniciatyvoms informacinių technologijų produktų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose“ yra sąlygotas įmonės poreikio toliau aktyviai vystyti ir plėsti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą bei tokiu būdu prisidėti prie bendro Lietuvos verslo inovacijų potencialo didinimo.

UAB „SneakyBox“ nuomone, šiuolaikinės technologijos turi galią formuoti žmoniją, todėl savo kasdieninėje veikloje ieškodama netradicinių, inovatyvių aukštųjų technologijų sprendimų įvairioms pramonės sritims, įmonė džiaugiasi galėdama būti žmonijos progreso dalimi. Įmonė siekia plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką per EĮT, ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Renginių metu bus užmezgami ryšiai su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis, įmonėmis, klasteriais, mokslo ir technologijų parkais), kurie plėtoja MTEPI veiklą, kuriant informacinių technologijų sprendimus įvairioms pramonės sritims.

UAB „SneakyBox“ tikisi projekto įgyvendinimo metu surasti partnerius, turinčius kompetencijų, reikalingų planuojamoms MTEPI veikloms įgyvendinti. Tokiu būdu įmonė galės padaryti svarbų žingsnį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje tiek Lietuvos, tiek Baltijos šalių regiono, tiek pasauliniu mastu, prisidedant prie netradicinių, inovatyvių metodų kūrimo ir plėtros.