UAB „SneakyBox“ įgyvendina ES finansuojamą projektą „Virtualios realybės technologijų panaudojimas, kuriant naujas psichoterapijos priemones“


UAB „SneakyBox“ yra profesionali IT produktų kūrimo kompanija, besispecializuojanti žaidimų kūrimo personaliniams kompiuteriams bei mobiliosioms platformoms srityje. Įmonė taip pat didelį dėmesį skiria interaktyvių, papildytos realybės technologinių sprendimų kūrimui.

Projektas „Virtualios realybės technologijų panaudojimas, kuriant naujas psichoterapijos priemones“ yra sąlygotas įmonės poreikio toliau aktyviai vystyti ir plėsti inovatyvių produktų kūrimo veiklą bei tokiu būdu prisidėti prie bendro Lietuvos verslo inovacijų potencialo didinimo.

Sparčiai vystantis technologijoms bei atsižvelgiant į plačias virtualios realybės pritaikymo galimybes, rinkoje vis daugiau pasirodo įvairių virtualios realybės įrenginių, tačiau šiems įrenginiams trūksta turinio. Kokybiško turinio sukūrimas reikalauja specialių žinių, įgūdžių, mokslinių tyrimų, priklausomai nuo srities, kuriai turinys būtų kuriamas. Analizuojant mokslinę literatūrą, ypatingai jautri virtualios realybės turinio kūrimui yra medicinos sritis. Ši sritis reikalauja moksliškai pagrįstų tyrimų, kad sukurtas turinys yra tinkamas naudoti ir turi gydomąjį poveikį. Atsižvelgiant į tai, projekto „Virtualios realybės technologijų panaudojimas, kuriant naujas psichoterapijos priemones“ įgyvendinimo metu siekiama ištirti virtualios realybės technologijų panaudojimo poveikį psichikos sutrikimams gydyti bei gautų rezultatų pagrindu sukurti 2 intervencijos priemones, skirtas viešojo kalbėjimo baimei ir panikos sutrikimams gydyti. Projektą planuojama įgyvendinti per 24 mėn. Projekto vertė- 97843,04 Eur. ES struktūrinių fondų investicijos šioje sumoje sudaro 54197,40 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „SneakyBox“ tikisi projekto įgyvendinimo metu atliktais tyrimais bei jų pagrindu sukurtomis intervencijos priemonėmis psichoterapiniams sutrikimams gydyti padaryti svarbų žingsnį sveikatos technologijų srityje tiek Lietuvos, tiek Baltijos šalių regiono, tiek pasauliniu mastu, prisidedant prie netradicinių, inovatyvių gydymo metodų kūrimo plėtros.